Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ЗЛОПОЛУКА

Обект на застраховката:
Застраховката "Злополука" може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие, учащи, членове на спортни клубове и др. (групова застраховка)
Покрити рискове:
Според желанието на клиента:
  • смърт от застрахователна злополука и трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука
  • медицински разноски вследствие на злополука
  • разходи за репатриране след претърпяна злополука
  • временна нетрудоспособност от общо заболяване
При групова застраховка "Злополука" на персонала застрахователните премии могат да бъдат за сметка на служителите или за сметка на работодателя.
» Всички продукти