Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Обект на застраховката:
отговорността на превозвача с автомобилен транспорт за загуба, унищожение или повреда на превозваните товари със собствени и/или наети превозни средства
Покрити рискове:
отговорността на превозвача за цялостна или частична загуба и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари, съгласно CMR - Конвенцията за договора за международен превоз на товари, или ЗАП - Закона за автомобилните превози.
разходите за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката
ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ - за международни превози съгласно разпоредбите на чл.23, т.3 на Конвенцията за договора за международен превоз на товари (CMR).
» Всички продукти