Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ЗАСТРАХОВКА "ЦЕННИ ПРАТКИ И БАНКНОТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ"

Обект на застраховката:
ценни пратки и банкноти по време на превоз със специализиран автотранспорт на територията на Република България
Покрити рискове:
  • пожар, експлозия
  • природни бедствия - буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение, вулканично изригване, светкавица
  • ПТП, преобръщане и дерайлиране на превозното средство
  • въоръжен грабеж

» Всички продукти