Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

Обект на застраховката:
Реколтата от земеделски култури и продукцията от овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди и малини, културна шипка и културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, етерично-маслени и медицински растения, черно френско грозде, хмел, семенилища и цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии и др. със и без отопление.
Покрити рискове:
градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване на растенията и плодовете, измръзване/замръзване/ на житните растения, киша, наводнение
» Всички продукти