Home

Български English

Карго

Обект на застраховката:
всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт
|    |

Злополука

Обект на застраховката:
Застраховката 'Злополука' може да се сключи както за отделно лице (индивидуална застраховка), така и за група лица - работници и служители в предприятие...
|    |

Каско на МПС

Обект на застраховката:
моторни превозни средства, снабдени с регистрационни номера и пригодени за движение по пътищата
|    |

Обща гражданска отговорност

Обект на застраховката:
Общата гражданска отговорност на юридически лица и еднолични търговци
|    |

Имущество

Обект на застраховката:
Физически лица - жилищни и стопански сгради и домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.) Юридически лица и еднолични търговци - сгради, машини...
|    |

Застраховка на животни, птици, риби и кошери с пчели

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
|    |

ПРОДУКТИ

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

Обект на застраховката:
Животни, птици, кошери с пчели, елитни коне и кучета, риби, собственост на физически и юридически лица
Покрити рискове:
Смърт на селскостопански животни от заразни болести (основно покритие), незаразни и паразитни заболявания, смърт на животни от природни бедствия или злополука, от пожар, експлозия, наводнение от придошли водни маси, буря, ураган, падане в пропаст по време на паша, прегазване от транспортни средства, удар от електрически ток, падане на покривни конструкции или дървета, клане по необходимост по нареждане на ветеринарните органи
» Всички продукти